Photomonth_rss Photomonth_facebook Photomonth_youtube Photomonth_sklep
Photomonth_miesiac_fotografii_w_krakowie_maj_2011_pl
Photomonth_krakow_baner_2010_kiedy_ramy_czasowe_pl
Jeżeli chcesz otrzymywać, itp.
banery_trio
photo.mov
krakow_photo_fringe
showOFF 2013
Show-off-baner
Lablab-baner
Akademia-baner
Sklep-baner
Photomonth_krakow_ministerstwo_kultury Photomonth_krakow_cracovia Photomonth_krakow_6zmyslow Photomonth_krakow_fundacja_sztuk_wizualnych
MIESIĄC FOTOGRAFII W KRAKOWIE — 2012 Photomonth_kropki_duze

FOTODZIAłKA Photomonth_kropki_duze

FOTODZIAŁKA
O fotograficznych eksploracjach ogródków działkowych rozmawiają Aleksander Duraj, Jan Bujnowski oraz Mathilde Papapietro
 
 
 
Ogródki działkowe inspirują artystów, którzy je fotografują, filmują, organizują na nich happeningi. Prezentowana na wystawie dzieło-działka seria fotograficzna pod tym samym tytułem Aleksandra Duraja stanowi intymną opowieść o nawiązywaniu więzi. Jednocześnie fotograf podejmuje dialog z pracami grafika i fotografa Jana Bujnowskiego, który w swym czarno-białym cyklu skupił się na typologii architektury działkowej, tworząc rodzaj inwentarza otaczającej nas ikonosfery. Tymczasem zamieszkała w Polsce w początku lat 90. artystka Mathilde Papapietro odkrywa furtki jako abstrakcyjne obrazy. W jej zbiorze ponad 400 fotografii furtek, który nazywa Portale (Portails), podkreślona jest barwna sztuczność działkowego świata wobec kolorystyki świata natury.
 
W książce prezentującej wyniki kilkuletnich badań etnograficznych projektu dzieło-działka, wśród kilkunastu autorów dr Patrycja Cembrzyńska, historyk sztuki, przygląda się działaniom artystów. Znajdziemy tam oprócz obszernego wyboru prac Jana Bujnowskiego i Aleksandra Duraja równieĹź fotografie Mathilde Papapietro, Andrzeja Ślusarczyka, Andrzeja Jerzego Lecha, Jana Zegalskiego, Marty Deskur oraz fotograficzną dokumentację działań Tomka Saciłowskiego czy Maurycego Gomulickiego.
 
Spotkanie towarzyszy wystawie organizowanej przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie pt. dzieło-działka.
 
 
 
14.06.2012, 18:00
FOTODZIAŁKA
O fotograficznych eksploracjach ogródków działkowych rozmawiają: Aleksander Duraj, Jan Bujnowski, Mathide Papapietro
Prowadzi: Patrycja Cembrzyńska
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, pl. Wolnica 1