Photomonth_rss Photomonth_facebook Photomonth_youtube Photomonth_sklep
Photomonth_miesiac_fotografii_w_krakowie_maj_2011_pl
Photomonth_krakow_baner_2010_kiedy_ramy_czasowe_pl
Jeżeli chcesz otrzymywać, itp.
banery_trio
photo.mov
krakow_photo_fringe
showOFF 2013
Show-off-baner
Lablab-baner
Akademia-baner
Sklep-baner
Photomonth_krakow_ministerstwo_kultury Photomonth_krakow_cracovia Photomonth_krakow_6zmyslow Photomonth_krakow_fundacja_sztuk_wizualnych
SZYKUJ SIę! Photomonth_kropki_duze

 

Tematem 11. edycji Miesiąca Fotografii jest moda i róĹźnorodne formy jej reprezentacji. Punktem wyjścia do prac nad programem było przekonanie, Ĺźe ubiór i związane z nim zwyczaje stanowią przestrzeń, w której widoczne stają się kluczowe konflikty społeczne i kulturowe, oraz przyjęcie szerokiej definicji mody i stylu zakładające, Ĺźe codzienne ubranie jest nie mniej warte uwagi niĹź najbardziej wysublimowane haute couture. Zdaniem organizatorów moda moĹźe stanowić klucz do zrozumienia całej kultury współczesnej.

 

Na Program główny festiwalu złoĹźy się 10 wystaw, w tym wystawa centralna w Bunkrze Sztuki oraz Sekcja eksperymentalna, która w tym roku jest równieĹź wypowiedzią wpisującą się w temat festiwalu.

 

Spośród zestawu wystaw monograficznych tylko jedna prezentuje zdjęcia stworzone z myślą o przemyśle modowym. Jest to duĹźa wystawa historyczna, prezentowana w Muzeum Narodowym, będąca wyborem najciekawszych prac z kolekcji fotografii mody XX wieku F. C. Gundlacha. Pozostałe wystawy monograficzne to prezentacje prac współczesnych artystów, którzy w swojej praktyce odnoszą się do zjawisk związanych z modą i posługują się fotografią jako medium (Walter Pfeiffer, Roy Villevoye, Milou Abel, Synchrodogs), wystawy zdjęć zaczerpniętych z archiwów fotografów modowych, odsłaniające związki prywatnego Ĺźycia ze stylem fotografii modowej (Tadeusz Rolke, Ghislain Dussart, Corinne Day) oraz wystawa kuratorska prezentująca najsilniejszy współcześnie kierunek rozwoju praktyki reprezentacji mody, czyli film modowy (Fashion Films / Showstudio).

 

„Pogranicza mody” to wystawa główna jedenastej edycji Miesiąca Fotografii w Krakowie. Poświęcona będzie krytycznej analizie roli ubioru, wyglądu, stylu i mody we współczesnej kulturze zachodniej i stanowić będzie klucz do zrozumienia szerokiej definicji mody przyjętej na potrzeby całego programu głównego festiwalu. 

 

W ramach wystawy zaprezentowane zostaną projekty poświęcone szerokiemu spektrum tematów - od refleksji nad indywidualnym stylem, aĹź po przyjrzenie się schematom zewnętrznie narzucanych wzorców. Od prywatnych i intymnych rytuałów, po uĹźycie mody jako narzędzia wymuszania i egzekwowania społecznego konformizmu. Wśród poruszanych wątków znajdą się m. in. przebranie, kamuflaĹź, maska czy uniform. Idea wystawy zakłada, Ĺźe moda i styl mogą być zarówno narzędziem konstruowania i manifestowania jednostkowej toĹźsamości, jak i metodą na jej podporządkowywanie i dyscyplinowanie. Projekty związane ze strojem uzupełnione zostaną poprzez prace poświęcone bezpośrednio powiązanymi z nim zagadnieniami, takimi jak np. sposoby posługiwania się ciałem (gesty, ruchy), czy róĹźne sposoby jego modyfikacji. Na wystawę złożą się  zdjęcia i filmy artystów działających na polu dokumentu i kreacji, prace wideo oraz fotografie pochodzące z archiwów prywatnych i tych należących do instytucji władzy. Program tej wielowątkowej ekspozycji wzbogacony zostanie przez elementy interaktywne i czynnie angaĹźujące publiczność.