Photomonth_rss Photomonth_facebook Photomonth_youtube Photomonth_sklep
Photomonth_miesiac_fotografii_w_krakowie_maj_2011_pl
Photomonth_krakow_baner_2010_kiedy_ramy_czasowe_pl
Jeżeli chcesz otrzymywać, itp.
banery_trio
photo.mov
krakow_photo_fringe
showOFF 2013
Show-off-baner
Lablab-baner
Akademia-baner
Sklep-baner
Photomonth_krakow_ministerstwo_kultury Photomonth_krakow_cracovia Photomonth_krakow_6zmyslow Photomonth_krakow_fundacja_sztuk_wizualnych
MIESIĄC FOTOGRAFII W KRAKOWIE — 2010 Photomonth_kropki_duze

ALLAN SEKULA, AUTOR KSIąŬKI "SPOłECZNE UŬYCIA FOTOGRAFII" Photomonth_kropki_duze

O książce i autorze:
Allan Sekula naleĹźy do grupy amerykańskich krytyków i historyków sztuki, którzy zrewolucjonizowali myślenie o fotografii na przełomie lat 70. i 80. Fotografia, pojmowana wcześniej jako obraz autonomiczny, miała być odtąd interpretowana w kontekście społecznym. Sekula w swych tekstach wykazuje, Ĺźe kaĹźda fotografia, nawet ta z pozoru poświęcona wyłącznie kwestiom formalnym obrazu, zawsze pozostaje takĹźe polem ścierania się interesów rozmaitych grup społecznych, politycznych i ekonomicznych. Głównym przedmiotem zainteresowania autora jest fotografia dokumentalna we wszelkich jej przejawach – zarówno ta zaangaĹźowana społecznie, jak i atelierowa, policyjna, antropologiczna, medyczna, a takĹźe fotografia dokumentalna funkcjonująca w polu sztuki.

Sekula jest autorem wielu tekstów krytycznych o współczesnej fotografii. Od 1973 roku pisze przede wszystkim obszerne teksty towarzyszące jego pracom artystycznym. Zestawiając zdjęcia i nierzadko kilkunastostronicowy esej, autor demaskuje i dekonstruuje wyuczoną, mechaniczną percepcję fotografii.

Tom zawiera reprezentatywny wybór tekstów krytycznych Sekuli – począwszy od pierwszych esejów, w których widoczna jest fascynacja autora francuskim strukturalizmem, poprzez dojrzałe, podręcznikowe juĹź obecnie teksty poruszające problematykę archiwum, po tekst z ostatnich lat, pokazujący ewolucję pisarstwa Sekuli w stronę eseistyki literackiej.

Zbiór ten jest pierwszym tłumaczeniem na polski tekstów Allana Sekuli i pierwszą antologią tego autora wydaną w języku innym niĹź angielski.
 

 

13.05.2010, godz. 19.00
Prezentacja książki Allana Sekuly Społeczne użycia fotografii (Wydawca: UWU)

(tylko w języku polskim)
Galeria Camelot & Galeria Fundacji Imago Mundi, ul. św. Tomasza 17

powrót